Trình Thủ tướng khuôn khổ pháp lý quản lý tiền ảo trước ngày 30.1

0
103
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giao các bộ, ngành của Chính phủ nhanh chóng rà soát, đề xuất phương án quản lý kinh tế trên một số lĩnh vực, ngay trong tháng 1.2018.
Cụ thể, Phó thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý tiền ảo tại Việt Nam theo chỉ đạo tại Quyết định số 1255/QĐ-TTG ngày 21.8.2017.
Bộ Tài chính được giao khẩn trương hoàn thiện đề án quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, mở rộng cơ sở thuế đối với kinh tế tư nhân. Trong khi đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, để biên soạn số liệu thống kê phản ánh đầy đủ, toàn diện hơn quy mô của nền kinh tế bao gồm cả phần kinh tế ngầm, phi chính thức, tự cung, tự cấp, tự sản, tự tiêu.
Văn bản nêu rõ, việc các bộ, ngành triển khai các yêu cầu trên của Phó thủ tướng Chính phủ để kịp thời triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành nêu trên phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30.1.2018.

Chí Hiếu

Để lại phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here